PO Praha Vysočany a ÚT Stará Boleslav

Pětitýdenní programy pro děti, kde zdravě cvičíme, poznáváme vlastní tělo, učíme se ho zdravě používat a vytváříme zdravé pohybové návyky prostřednictvím kombinace prezenčních lekcí a domácí práce podle videomateriálů.

Z potřeby reagovat na dnešní životní styl a zhoršující se držení těl a motorických dovedností dětí vznikly pod vedením dětské fyzioterapeutky a nadšené "tělocvikářky" a instruktorky pilates netradiční programy pohybové výchovy dětí. Oproti běžným sportovním kroužkům klademe velký důraz na zdravotní aspekt, sebepoznání, vzdělání a přínos pro pohybový aparát do budoucna.

Kombinujeme:

● Sport a vzdělání
● Zdravé cvičení a hry
● Denní činnosti s pohybem

Učíme hravou formou:

● Poznávat a vnímat své tělo
● Rozeznat vhodné a nevhodné polohy/pohyby v běžném životě
● Zdravě cvičit
● Budovat zdravé návyky
● Zodpovědnosti za své zdraví

Záleží nám na:

● pochopení
● kvalitě provedení cviků
● zaujetí a zábavě dětí
● tvoření pozitivního vztahu k pohybu
● integraci nabitých dovednostní do domácího prostředí a do rodin
● výsledcích naší práce

Komu je FySport určen:

● pro děti ve věku 6-9 let
● s podporujícími rodiči 
● pro zdravé děti 
● pro děti s typicky vadným držením těla 
● pro děti s nedostatkem pohybu i pro děti vrcholově sportující

Forma FySportu:

Pětitýdenní program obsahuje:

● 5 prezenčních lekcí v týdenních intervalech v malé skupince dětí pod vedením 1-2 fyzioteraputů nebo proškolených pohybových terapeutů 
● domácí "challange"- systém domácí práce podle poskytnutých tištěných a video-materiálů na 5 týdnů

Jsme tedy kroužek, cvičení, sportovní hry, škola, skupinová fyzioterapie,..?

Jsme všechno dohromady!

Jsme FySport - smysluplná pohybová výchova zábavnou formou!

V této kategorii se nenachází žádný článek.