PO Praha Vysočany a ÚT Stará Boleslav

Pro koho je FySport určen?

Obecně: 
FySport je primárně určen pro děti ve věku 6-9 let, které trpí typicky vadným držením těla. Jsme však otevření všem, kdo jsou motivovaní a chtějí na sobě pracovat.

Konkrétně:
Motivovaným rodičům, kteří chtějí svým dětem dopřát péči, která se jim bude hodit celý život a jsou připraveni podporovat je při jejich úsilí.

Několikaminutová spoluúčast rodiče doma výrazně zvyšuje efekt programu.

● Pro děti s indikací k rehabilitačnímu cvičení od lékaře pro typicky vadné držení těla. FySport však nenahrazuje individuální fyzioterapii, může však být velmi vhodným doplňkem při ní nebo v době, kdy na termín RHB čekáte.
● Pro rodiny, v nichž je cílené cvičení dlouhodobě potřeba a potřebují "nakopnout", zpestřit ho a zamakat.
● Pro děti, jejichž rodiče si všímají odchylek v držení těla svého potomka.
● Pro děti se zájmem o své tělo a své zdraví.
● Pro děti sportovce, jež chtějí minimalizovat riziko úrazů do budoucna a zlepšovat výkon. 

Co je vadné držení těla (VDT) a jak vypadá?

Pod tímto termínem je myšleno nesprávné postavení těla v prostoru. Svaly by měly navzájem pracovat v dokonalé souhře a nést tělo v přirozených křivkách. Když tomu tak není a některé svaly pracují málo a jiné kvůli nim zase moc, nastavení v kloubech se mění a kosti pak nejsou tam, kde mají být. Nejčastěji můžeme pozorovat zvětšenou hrudní kyfózu (hrb) s odstátými lopatkami, předsunuté držení hlavy, vyvalené bříško, prohnutá bedra, vystrčený zadek, někdy i vbočená kolínka a kotníky..

Proč je dobré držení těla zlepšovat?

Svalová nerovnováha mění postavení v kloubech. Místo ideální polohy kloub zaujímá "vyosené" postavení a při používání takového kloubu dochází dřívějšímu opotřebení kloubu, poranění měkkých tkání v okolí, je potřeba více úsilí a energie k pohybu, k výkonu. Zkrátka je to pro tělo nevýhodné a dříve či později se objeví v pohybovém aparátu problém. Je to živná půda pro úrazy, blokády, záněty, artrózu,…. 

Jak FySport funguje?

Využíváme postupný a interaktivní přístup k výuce. Naše metodika, vytvořená ve spolupráci s fyzioterapeuty a pedagogy, je rozčleněna do navazujících kurzů. Každý kurz obsahuje mj. 5 prezenčních lekcí (v týdenních intervalech). 

V každé lekci se budeme:
● seznamovat s pohybovým aparátem lidského těla: 
naučíme se, jak se části těla jmenují, kde jsou, co dokáží, jak by měly být drženy a pro lepší pochopení si danou část navzájem ukážeme
● cvičit: 
protáhneme zkrácené svaly, uvolníme zatuhlé klouby, naučíme se cílený pohyb
● trénovat při hrách: 
nové pohybové dovednosti budeme aplikovat do společných her a úkolů, aby nechyběla zábava.

Aby si děti pohyb zapamatovaly a natrénovaly, dostanou po každé lekci domácí "challange" (domácí cvičení) která vám zabere přibližně 5-15 min denně. Výhodou je, že můžete doma cvičit s dítětem a sami z toho profitovat. Navíc půjdete příkladem, budete dítě motivovat, vše procítíte na vlastním těle a vzájemně si tak můžete radit. Vaše tělo Vám jistě poděkuje! Pro pozitivní motivaci máme pro děti připravený systém drobných odměn. Při lekcích děti neúnavně opravujeme tak, aby provedení cviků bylo co nepřesnější a nejúčinnější. Při domácím cvičením Vám budou pomáhat naše edukační videa, aby jste i vy mohli být pro sebe i své dítě skvělým trenérem.

Vedle běžných pomůcek používáme i pomůcky vlastní, z nichž některé dětem zůstanou, aby mohly ve cvičení pokračovat i po skončení kurzu. Děti se můžou těšit na obrázky zvířecích kamarádů, jež nám budou pomáhat s terminologií a zapamatováním si nových cviků a návyků. Nechybět budou ani drobné herecké scénky, kde děti budou rozeznávat správné držení těla od chybného.

Tímto způsobem podporujeme interaktivní výuku a pomáháme dětem rozumět svému tělu a vytvářet zdravé návyky. 

 Po skončení kurzu je fajn doma v nových návycích pokračovat, zažít si je a zautomatizovat. Pochopení a zvládnutí nových dovedností je předpokladem pro přihlášení do dalších části FySportu, ve kterém se budeme dále a dále posouvat směrem k našim cílům:

Co je cílem FySportu?

● Sebepoznání, vytváření tělesného schématu
● získání základních znalostí o pohybovém aparátu
● vědomé ovládání částí svého těla
● trénink vybraných svalových skupin potřebných ke zlepšování držení těla
● uvolňování "zatuhlých" a méně používaných kloubních spojení
● protahování zkrácených svalů
● integrace nových pohybů do běžného pohybu
● vytváření "zdravých" návyků
● vedení dětí k odpovědnosti za své zdraví
● budování pozitivního vztahu k pohybu
● přenos zlepšených pohybových vzorců do jiných pohybů/sportů
● povzbuzení nálady a podpora psychického zdraví 

Kdo za FySportem stojí?

FySport vznikl díky našemu nadšení a společnému cíli - zlepšení kvality pohybové výchovy dětí. Jsme Bc. Hana Tonarová (dětská fyzioterapeutka) a Mgr. Jana Petržilková (pohybová specialistka). Obě cítíme velkou potřebu zlepšit kvalitu pohybu dětí. Obě jsme smutné, když vidíme hrbaté, uvolněné a šmatlající děti a víme, jaké to na nich může mít za pár let následky. Oběma je nám do breku, když děti ani netuší, co znamená narovnat se a jak má vlastně lidské tělo správně vypadat. Obě si myslíme, že něco jako FySport by mělo být součástí základního vzdělání, bohužel k tomu vede ještě dlouhá cesta.

Bc. Hana Tonarová
Dětská fyzioterapeutka se zaměřením na Vojtovu metodu a podologii. Pracuje ve svém zdravotnickém zařízení HoneyCare.

Mgr. Jana Petržilková
Pohybová specialistka, instruktorka pilates, učitelka tělesné výchovy.